ІТ консалтинг компанії, ІТ-інфраструктура, послуги консалтингу

 

ІТ-консалтинг (консалтинг у сфері інформаційних технологій) – проектно-орієнтована діяльність, пов’язана з інформаційною підтримкою бізнес-процесів, яка дозволяє дати незалежну експертну оцінку ефективності застосування інформаційних технологій, що використовуються тією чи іншою компанією для управління своїм бізнесом.

ІТ-консалтинг дозволяє вивести ефективність роботи корпоративної ІТ-служби на якісно новий рівень.

Ми надаємо наступні послуги в області ІТ-консалтингу:

 • — Аудит ефективності корпоративного ІТ-забезпечення;
 • — Вдосконалення діяльності ІТ-підрозділу підприємства або компанії;
 • — Розробка та впровадження заходів з інформаційної безпеки бізнесу;
 • — Вибір, проектування та впровадження інформаційних систем управління підприємством..

Ми пропонуємо послуги ІТ-консалтингу для підприємств малого та середнього бізнесу.

Наші послуги в області IT-консалтингу дозволять забезпечити підвищення керованості, надійності та прозорості діяльності компанії за рахунок створення єдиної інфраструктури і, зрештою, підвищення ефективності бізнес-процесів у Вашій компанії.

ІТ-консалтингом можна назвати будь-яку кваліфіковану допомогу при впровадженні комп’ютерних або інформаційних технологій.

В якості найпростішого ІТ-консалтингу можна розглядати рекомендації із застосування комп’ютерів у бухгалтерському обліку, установку відповідного програмного забезпечення, налагодження корпоративної комп’ютерної мережі, розробку web-сайту або створення баз даних.У більш сучасному розумінні ІТ-консалтинг – це впровадження, підтримка та розвиток інформаційних систем.

Для ведення ефективного бізнесу підприємству необхідно визначити найбільш раціональні методи управління, щоб забезпечити правильну взаємодію всіх структур, створити бізнес-модель підприємства.

Інформаційна система управління виробництвом, що розробляється, повинна точно відображати всі процеси, закладені в бізнес-модель. Тобто необхідно встановити чіткий взаємозв’язок ІТ-стратегії з бізнес-стратегією компанії.

При розробці інформаційних систем можливе використання готового програмного забезпечення, що вигідно для невеликих і середніх компаній.

Як правило, специфіка діяльності великих підприємств унеможливлює застосування стандартного програмного забезпечення. У такому випадку ІТ-консультант, після вивчення всіх аспектів діяльності підприємства, може дати рекомендації з розробки спеціального програмного забезпечення інформаційної системи підприємства.

Послуги з надання ІТ-консалтингу вирішують такі проблеми підприємств:

 • — Оптимізація витрат на впровадження ІТ-технологій в компанії;
 • — Підвищення ефективності бізнес-процесів в компанії або на підприємстві;
 • — Підвищення керованості і підвищення прозорості бізнес-діяльності компанії;
 • — Забезпечення надійності бізнес-процесів і збереження значущої для бізнесу інформації.

Аудит ефективності ІТ – це послуги з незалежної оцінки стану корпоративного ІТ-забезпечення. Це аналіз ефективності роботи існуючої інформаційної системи, аналіз відповідності інформаційної системи вимогам бізнесу, оцінка інформаційних ризиків і рівня безпеки.

Послуги з вдосконалення діяльності ІТ-підрозділу підприємства – це вироблення відповідних рекомендацій, розробка концепції розвитку і технічного плану модернізації інформаційної системи, спрямованих на реалізацію цілей бізнес-стратегії підприємства або компанії.

Розробка та впровадження заходів з інформаційної безпеки дозволяє закласти основи для забезпечення надійності ключових бізнес-процесів і збереження значущої для бізнесу інформації.

Безперервність бізнесу забезпечують процедури і процеси, що дозволяють повністю відновити інформацію після аварії в інформаційній системі.

Вибір, проектування та впровадження інформаційних систем управління можуть бути здійснені як для окремих структур або підрозділів підприємства або окремих бізнес-процесів, так і відразу для всього підприємства в цілому, повністю охоплюючи всі сфери його діяльності.

Впровадження інформаційних систем для окремих структур може здійснюватися поетапно з подальшим інтегруванням в єдину інформаційну систему на рівні всього підприємства або компанії, що можливо при розробці правильної ІТ-архітектури.

Правильно спроектованій і розробленій ІТ-архітектурі притаманні модульність, масштабованість, гнучкість, відмовостійкість, захищеність та інші корисні характеристики, які можуть дати очевидні бізнес-вигоди – зменшити витрати на розробку, впровадження та підтримку програмного забезпечення, полегшити інтеграцію систем, спростити процес оновлення і заміни елементів інформаційних систем.

Послуги професійного ІТ-консалтингу в кінцевому підсумку дозволяють скоротити витрати на ІТ: IT-відділ компанії може складатися з:

 • — Керівник ІТ-відділу: з / п від 8 000 грн.
 • — Системні адміністратори: з / п 4 000-12 000 грн.
 • — Фахівці технічної підтримки: з / п 2 000 – 6 000 грн.

Близько 80% проблем, що виникають, в змозі вирішити персонал технічної підтримки.

Більш складні завдання, такі, як впровадження нової системи або установка нового сервера, як правило, виникають значно рідше. Вирішення таких завдань, які вимагають участі фахівців високого рівня, можна перекласти на запрошених професіоналів.

Практика показує, що компанії, які залишили в штаті недорогих комп’ютерних фахівців і скоротили IT-персонал більш високого рівня, змогли скоротити витрати на утримання IT-інфраструктури до 50-70%, при цьому, підвищивши рівень сервісу.

Внаслідок досягнення прозорості фінансової діяльності насамперед знижуються втрати від прийняття необґрунтованих управлінських рішень. Менеджери перестають управляти підприємством наосліп, починають прораховувати наслідки кожного свого кроку.

Дійсно, після впровадження системи на складах підприємства можуть виявитися невраховані запаси на мільйони рублів (гривень, доларів …), так що гроші можна витратити не на закупівлю сировини та матеріалів, а на щось інше.

Наші рішення піднімуть ефективність ІТ-інфраструктури Вашої компанії на якісно новий рівень і істотно знизять корпоративні ризики за рахунок використання можливостей та переваг інформаційних технологій.

Врешті-решт, не втратив своєї значимості девіз:

Хто володіє інформацією, той володіє світом.